Vi mottar henvisninger for oralkirurgi og implantatbehandling.

Henvisning per post sendes til:

Oralkirurg Aline Brecht / Seong Hwan Jeon
Brosundet Tannklinikk AS
Postboks 606 Sentrum
6001 ÅLESUND

Hvis tilgjenglig kan følgende legges ved henvisningen til oss:

  • Røntgenbilder
  • Kliniske foto
  • Studiemodeller ved implantatbehandling
  • Journalutskrifter

Ved implantatbehandling:

Ved implantatbehandling for periodontalt involverte tenner er det viktig å dokumentere når tenner eventuelt ble ekstrahert for at det skal gi et grunnlag for trygderefusjon. Refusjon fra NAV kan gies for tenner som er ekstrahert pga periodontitt etter 1 mai 2002. Dokumentasjon inklusive røntgen ønskes også ved implantatbehandling av agenesi eller tannskader.

Ved implantatbehandling, venligst beskriv hvilket implantatsystem som ønskes brukt for kirurgien (Nobel Biocare Replace, ITI Straumann eller AstraTech) og hvilken tannlege som skall utføre protetikken.

Henvisende tannlege er velkommen å assistere på eks. implantat operasjon.

Er det misstanke om slimhinnedysplasi eller mulig malignitet, venligst ring personlig oralkirurg for å bekrefte time eller viderehenvisning til ØNH.